Угода про обробку персональних данихСправжню Угоду про обробку персональних даних (далі - Угода) розроблено з метою отримання Згоди на обробку персональних даних осіб, які встановлюють мобільний додаток «TRINITY-TV» (далі – Додаток) або заповнюють відповідну форму на веб-сайті https://trinity-tv.net/ (далі - Сайт), що належать ТОВ «ОТТ УКРАЇНА», та надалі є Користувачами сервісу.

Встановлюючи Додаток або заповнюючи поля форм на Сайті Користувач зобов'язується прийняти цю Угоду на обробку персональних даних. Натискання Користувачем кнопки «Встановити» або «Відправити» в вищевказаному розділі форми є акцептом цієї Угоди.


Згода на обробку персональних даних

Користувач надає свою згоду на обробку власних персональних даних ТОВ «ОТТ УКРАЇНА», і підтверджує:

Згода поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові Користувача, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, місто проживання Користувача.

Згода надається на здійснення будь-яких дій щодо Персональних даних, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

Обробка персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється ТОВ «ОТТ УКРАЇНА» наступними способами:

Справжньою Угодою Користувач визнає, що ТОВ «ОТТ УКРАЇНА» має право надати третім особам його персональні дані, якщо:

У разі, коли ТОВ «ОТТ УКРАЇНА» передає персональні дані Користувачів третім особам, ТОВ «ОТТ УКРАЇНА» вимагає від третіх осіб дотримання конфіденційності даних щодо особи Користувача.

Строк дії Угоди та порядок внесення змін

Справжня Угода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана шляхом подання заяви ТОВ «ОТТ УКРАЇНА» із зазначенням даних, які Користувач має намір відкликати. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Користувачем відповідного листа в простій формі на адресу електронної пошти ТОВ «ОТТ УКРАЇНА»: trinity.tv.net@gmail.com. ТОВ «ОТТ УКРАЇНА» має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

Чинна редакція Угоди знаходиться на сторінці за адресою: https://trinity-tv.net/. До цієї Угоди та відносин між Користувачем і ТОВ «ОТТ УКРАЇНА», що виникають у зв'язку із застосуванням Угоди, застосовується чинне законодавство України.